Powerplatform Hogeschool Utrecht: streven naar inclusief onderwijs op de HU

Het Powerplatform is een vereniging door en voor studenten+ (studenten met een functiebeperking. Wij streven ernaar om het onderwijs op de HU zo inclusief mogelijk te laten zijn.

Het Powerplatform is een klankbord voor en door studenten die zich inzetten voor het verbeteren van onderwijs. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Hogeschool Utrecht wat betreft het thema studeren+, signaleren knelpunten binnen het onderwijs en bieden lotgenotencontact, door bijvoorbeeld themabijeenkomsten, informatieavonden of workshops te organiseren. Deze bijeenkomsten worden op regelmatige basis georganiseerd. Lotgenotencontact is een belangrijke pijler in onze organisatie. Door onze ervaringen te delen, kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat de knelpunten in het onderwijs binnen de Hogeschool Utrecht opgelost en/of verbeterd worden. Ons streven is dat op de lange termijn het onderwijs volledig inclusief ontworpen wordt. Kijk voor meer informatie hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *